Şizoid Kişilik Bozukluğu Nedir?

Şizoid kişilik bozukluğu

Şizoid kişilik bozukluğu, ömür boyu sosyal çekingenlik ile karakterize bir bozukluktur. Şizoid kişilik bozukluğu tanısı almış kişiler; sosyal ilişki kurmak istemezler, dışarıdan sıkıcı, donuk ve yalnız görünürler, başkalarına karşı sıcaklık hissetmezler. Keyif aldıkları çok az aktivite vardır ve cinselliğe de ilgi duymazlar. Yaşadıkları bu durum çekingenlik ya da utangaçlıktan ziyade, kendi isteklerinin bu yönde olması ile ilgilidir.

DSM-5’te tanı kriterleri şu şekilde verilmiştir:

  • Yakın ilişkileri istememe ya da bundan zevk alamama
  • Neredeyse her zaman arkadaşlığı, yalnızlığa tercih etme
  • Cinselliğe karşı ilginin çok az olması
  • Zevk veren aktivitelerin çok az olması
  • Arkadaş eksikliği
  • Övgü ve eleştiriye karşı aldırmazlık
  • Tek düze duygulanım
Şizoid kişilik bozukluğu yaşayan birey
Şizoid Kişilik Bozukluğu

Genellikle erken ergenliğin başında birçok farklı şekillerde başlayabilen şizoid kişilik bozukluğu, toplumda %7,5 oranında görülür. Yavaş ve tekdüze konuşmaları, göz kontağı kurmamaları ve anlamsız jest ve mimik kullanımı sosyal çevrede hemen dikkat çeker. İçgörüleri yoktur, bunun için bir gereksinim de duymazlar. Herhangi bir yakın ilişki kurmamalarına rağmen, kendi hayatlarını doyurucu ve memnun edici bulurlar. Yalnız olmaktan, yalnız yapılan aktivitelerden hoşlanırlar. Empatik değillerdir, bu da çevresini ondan uzaklaştırmada bir etkendir.

Şizoid Kişilik Bozukluğu

Şizoid kişilik bozukluğu tanısı almış kişiler tedaviye genellikle yatkın değillerdir. İnsan ilişkilerinden uzak durmayı yeğledikleri için, terapistle de herhangi bir şekilde bağ kuramazlar. Çevrelerinin etkisi ile terapiye başlarlar ve terapi uzun bir süreç şeklinde belirlenir. Terapiye eş olarak grup terapisi de önerilmektedir. Grup terapilerinde sosyalliğe alışılması amaçlanır. Bunların dışında içe çekilme çok fazla ve işlev bozukluğuna yol açacak kadar şiddetli ise, ilaç Tedavisi de uygulanmalıdır.

Bir cevap yazın