Psikoterapi Nedir?

Psikoterapi nedir?

Psikoterapi yada konuşma terapisi, bazı akıl hastalıklarını, duygusal güçlükleri, kişilik bozukluklarını tedavi etmekte veya etkilerini azaltmakta kullanılan bir tedavi yoludur.

Psikoterapi rahatsız edici semptomların kontrol altına alınmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Böylece kişi normal hayatına devam edebilir veya daha iyi uyum sağlayabilir.

Psikoterapinin yardımcı olduğu problemler arasında şunlar vardır:

  • Travma
  • Tıbbi hastalıkların oluşturduğu yıkımlar
  • Sevilen bir kişinin ölümünün etkileri
  • Depresyon
  • Anksiyete

Birkaç farklı terapi türü vardır. Ve bazı türler, belirli problemlerle daha iyi sonuçlar verir. Psikoterapi ilaçla veya diğer terapiler ile birlikte uygulanabilir.

Psikoterapi gören bir hasta
Psikoterapi Nedir?

Terapi Seansları

Tedavi bireysel, aile, çift veya grup ortamında yapılabilir ve hem çocuklara hem de yetişkinlere yardımcı olabilir. Seanslar genellikle haftada bir kez 30 ile 50 dakika arasında yapılabilir. Hastanın ve terapistin uzun süre birlikte terapi seansları yapması, hastalığın iyileşmesi açısından faydalı olacaktır. Yani terapistin değiştirilmesi iyi bir fikir olmayabilir.

Danışan ile terapist arasında güven ilişkisi olması gerekmektedir. Bu, iyileşme sürecine faydalı olacaktır.

Psikoterapi ne işe yarar?
Psikoterapi

Psikoterapi birkaç seans yapılabileceği gibi, uzun süreli de yapılabilir. Bu hastalığın tipine göre değişir. Tedavinin hedefleri, ne sıklıkla ve ne kadar süreyle terapi yapılacağını değiştirir. Bu sebeple hasta ve terapist tarafından birlikte planlanmalıdır.

Gizlilik, psikoterapinin temel bir gereksinimidir. Ayrıca, hastalar kişisel duygu ve düşüncelerini paylaşmalarına rağmen, bir terapistle yakın fiziksel temas asla uygun, kabul edilebilir veya faydalı değildir.

Psikoterapi nedir?
Psikoterapi

Psikoterapi ve ilaçlar

Psikoterapi genellikle zihinsel sağlık sorunlarını tedavi etmek için ilaçla birlikte uygulanır. Bazı durumlarda terapi faydalı olurken, bazı durumlarda ise ilaç tedavisi olumlu sonuçlar verir. Fakat birçok insan için kombine tedavi(ilaç ve terapi) daha iyi gelecektir.

İyi beslenme, sağlıklı uyku uyumak, düzenli egzersiz gibi sağlıklı yaşamaya çalışmak da tedavinizi destekleyecektir.

Psikoterapi nedir?
Psikoterapi

Psikoterapi işe yarıyor mu?

Araştırmalar psikoterapi alan kişilerin, rahatsız edici semptomlarda azalma gördüğünü göstermiştir. Bu tedaviye giren kişilerin yaklaşık yüzde 75’i bundan fayda görüyor.[1] Psikoterapinin duyguları ve davranışları iyileştirdiği, beyindeki ve vücuttaki olumlu değişikliklerle bağlantılı olduğu gösterilmiştir.

Beyin görüntüleme teknikleri kullanılarak, psikoterapi alan hastaların beyinlerinde değişikliklere rastlanmıştır.

Çok sayıda çalışma, psikoterapiye girmenin bir sonucu olarak zihinsel hastalığı olan kişilerin (depresyon, panik bozukluğu, TSSB ve diğer koşullar dahil) beyinlerinde değişiklik olduğu bildirilmiştir.

Bu tedaviden en iyi şekilde faydalanmak için, terapistiniz ile işbirliği içinde olun, açık ve dürüst olun, tedavi için oluşturulan plana uymaya çalışın.

Psikoterapi nedir
Psikoterapi

Psikoterapi türleri

Psikiyatrisiler ve diğer ruh sağlığı uzmanları çeşitli terapi türlerini kullanır. Terapi tipinin seçimi, hastanın özel hastalığına, koşullarına ve tercihine bağlıdır. Terapistler, tedavi gören kişinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için farklı psikoterapi yöntemlerini birleştirebilir. İlaçla destekleyebilir. Aşağıda bazı türleri verilmiştir.

Psikoterapi nedir
Psikoterapi

Bilişsel Davranışçı Terapi

İnsanların zararlı veya etkisiz olan düşünce ve davranış kalıplarını tanımlamasına ve değiştirmesine yardımcı olur, onları daha doğru düşüncelerle ve işlevsel davranışlarla değiştirir. kişinin mevcut sorunlara ve bunların nasıl çözüleceğine odaklanmasına yardımcı olur.

Depresyon, anksiyete, travmaya bağlı bozukluklar ve yeme bozuklukları dahil olmak üzere çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde yardımcı olabilir.

Örneğin depresyon hastasına, depresyonu tetikleyen olumsuz düşünce kalıplarını veya davranışlarını tanıma ve değiştirme konusunda yardımcı olur.

Psikoterapi nedir
Psikoterapi

Kişilerarası terapi

Kısa süreli bir tedavi şeklidir. Hastaların çözülemeyen üzüntülerini, sosyal ve iş hayatındaki olumsuzlukları, diğer bireylerle olan çatışmasını yani diğer bireylerle yaşadığı sorunları anlamasına yardımcı olur.

İnsanların duygularını ifade etmenin sağlıklı yollarını, iletişimi geliştirmenin yollarını ve başkalarıyla ilişkilerini öğrenmelerine yardımcı olabilir.

En sık depresyon tedavisinde kullanılır.

Psikoterapi

Diyalektik Davranış Terapisi

Duyguları düzenlemeye yardımcı olan bir bilişsel davranışçı terapi türüdür. Genellikle kronik intihar düşünceleri, sınırda kişilik bozukluğu olan insanlar, yeme bozuklukları ve TSSB olan kişileri tedavi etmek için kullanılır. İnsanların sağlıksız veya rahatsız edici davranışları değiştirmek, kişisel sorumluluk almalarına yardımcı olmak için yeni beceriler öğrenmesine yardımcı olur. Hem bireysel hem de grup terapisini içerir.

Psikodinamik Terapi

Bu terapi, kişide var olan psikolojik sorunların nasıl oluştuğu, ve bu sorunlara karşı bireyin geliştirdiği başa çıkma tekniklerinin kişiye nasıl zarar verdiği üzerine odaklanır.

Psikanaliz

Daha yoğun bir psikodinamik tedavi şeklidir. Seanslar genellikle haftada üç veya daha fazla kez yapılır. Türkçe karşılığı “Ruh çözümü” olarak çevrilebilir.

Psikanalitik tedavinin amacı, hastaların mevcut davranışlarda, düşüncelerde ve duygularda rol alabilecek bilinçdışı güçleri daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu terapi türü, psikanaliz olarak bilinen düşünce okulunu kuran Sigmund Freud’un kuramlarına ve çalışmalarına dayanmaktadır .

Bazen kullanılan ek tedaviler şunlardır:

  • Hayvan destekli terapi – rahatlık getirmek, iletişime yardımcı olmak ve travma ile başa çıkmak için köpekler, atlar veya diğer hayvanlarla çalışmak
  • Yaratıcı sanatlar terapisi – sanat, dans, drama, müzik ve şiir terapilerinin kullanımı
  • Oyun terapisi – çocukların duygularını ve duygularını tanımlamasına ve konuşmasına yardımcı olmak için

Kaynaklar :

1. http://www.apa.org/helpcenter/understanding-psychotherapy.aspx

2. Karlsson, H. Psikoterapi Beyni Nasıl Değiştirir? Psikiyatrik Zamanlar. 2011.

3. Wiswede D, vd. 2014. Bireysel Uyarıcı Kullanarak Psikodinamik Psikoterapi Altında Depresyonlu Hastalarda Fonksiyonel Beyin Değişimlerinin Takibi. BİRİNCİ 2014. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0109037

Bir cevap yazın