Psikolojik Hastalık Nedir?

psikolojik hastalık nedir

Psikolojik hastalığı tanımlayabilmek için öncelikle psikolojinin tanımına kısaca bakmalıyız. Psikoloji, bir bireyi ve topluluğu etkileyebilen duygu, düşünce ve davranışların bütünüdür.

Ruhsal bozukluk; bireyin içinde meydana gelen, düşünce, duygu ve davranışta klinik düzeyde anlamlı güçlüklerini ve işlev bozukluğunu içeren, kültüre bağlı olmadan verilen aşırı tepkilerdir. Ruhsal bozukluk teşhisi koyabilmek için kişisel sıkıntı, sosyal normların ihlali, yeti yitimi ve işlev bozukluğu özellikleri olmalıdır. Bir travma, ağır bir tecrübe veya yaşam olaylarına bağlı olarak oluşabilir. İnsanların çoğu hayatlarında en az bir kere psikolojik rahatsızlık geçirmektedir.

Psikolojik hastalıkların genlerin etkisinde de olduğunu unutmamalıyız. Sadece yaşam olayları değil, ailenin hastalık öyküsü de önemlidir. Elbette ailede bir hastalık olması hastalığın kesin olarak aktarılacağını gösteremez. Fakat ailede hastalık öyküsüne sahip olan ve olmayan iki insanın aynı olaylara vereceği tepkiler de bu genler yüzünden farklılaşabilir.

psikolojik hastalıklar
Ruhsal hastalıklar

Psikolojik hastalıklar keskin çizgilerle belirlenemez. Aynı zamanda “hastalık” ve “normallik” de keskin bir şekilde ayrılamaz. Bütün bunları aşağıdaki gibi bir doğru şeklinde gösterirsek, doğrunun en ortasına “normal” diyebiliriz. Muhtemelen hiç kimse o noktada bulunmayacaktır fakat o noktaya yakınlığımız bizi normal sayabilir.

Ruhsal hastalık çizgisi

Doğrunun bir tarafında “psikoz”, diğer tarafında ise “nevroz” olduğunu görebiliriz. Psikoz; kişinin gerçeklerden koptuğu, gerçek ve hayali ayırt edemediği hastalıkları içerir. Nevroz ise gerçeklikten kopmanın olmadığı fakat iç çatışmaların yoğun olduğu hastalıkları içerir. Yine, yukarıdaki doğruyu düşündüğümüzde, bir kişinin psikoz olması onu doğrunun en sağ tarafına atamaz. Bu daha çok hastalığın şiddeti ile ilgilidir. Yani her psikotik hasta tamamen gerçeklikten kopmuş değil de, sadece birtakım psikoz belirtileri gösteren bir hasta da olabilir.

Ruhsal bozukluklar

Psikolojik hastalıkların ne zaman ortaya çıkacağı daha çok hastalığa bağlı olup, genellikle en erken ergenlik dönemlerinde ortaya çıkar. Hastalıkların çoğu ilaç ve psikoterapi ile tedavi edilebilir. Burada önemli olan tanıyı en erken ve doğru bir şekilde koyup hastayı tedaviye ikna etmektir. Hastanın tedaviye uyumu ve motivasyonu iyileşme sürecini etkileyecektir.

Psikolojik hastalıkların çeşitleri şu şekildedir:

 • Bipolar Bozukluk (İki Uçlu Bozukluk)
 • Depresyon
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Obsesif – Kompulsif Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Şizofreni
 • Borderline Kişilik Bozukluğu
 • Yeme Bozuklukları (Anoreksiya Nervoza, Bulimiya Nervoza…)
 • Çoklu Kişilik Bozukluğu
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Madde Kullanımına Bağlı Ruhsal Bozukluklar
 • Disosiyatif Bozukluklar
 • Cinsel Bozukluklar
 • Kişilik Bozuklukları

Bir cevap yazın