Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu Nedir?

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu,bir görevi tamamlamayı zorlaştıran veya engelleyen aşırı mükemmeliyetçilik, düzenlilik, kontrolcülük(hiçbir esnekliğe yer bırakmadan) içeren bir kişilik bozukluğu çeşididir.

Sıklıkla Obsesif Kompulsif Bozukluk(OKB) dene endişe bozukluğu ile karıştırılmaktadır. Fakat aynı değildirler. Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğuna(OKKB) sahip bireyler, düşünceleri ve davranışlarının yanlış olduğu konusunda fikir sahibi değillerdir.

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu
Obsesif Birey

OKKB sebepleri:

Bu kişilik bozukluğunun kesin nedeni henüz bilinmemektedir. Fakat bu bozukluğun genetik, çocukluk deneyimleri ve çevresel faktörler ile ilgisi olduğu düşünülmektedir. Bu üç sebebin biri değil, üçünün de iç içe olması durumunda bu hastalığın ortaya çıktığı düşüncesi yaygındır.

Bazı vakalarda, yetişkin bireyler Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğunu erken yaşlarda deneyimlediklerini hatırlayabilirler. Bu mükemmel, kusursuz bir çocuk olma zorunluluğu hissettiği için olmuş olabilir. Genellikle yetişkinliğe geçtiğinde bu düşünceler son bulur.

obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olan kişi
Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

Belirtileri:

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu olan hastalarda, aşırı düzenli olmaya çalışmak ile meşgul olma, mükemmeliyetçilik, kendilerini ve etrafındakileri kontrol etme isteği, eylemlerinde aşırı katılık, inatçılık görülür.

Kontrol hissini korumak isteyen kişi, kurallara, dakikalara, detaylara, prosedürlere aşırı hassasiyet gösterir. Bu kişiler yaptıklarını tekrar tekrar kontrol etme isteği duyarlar. Ve bu istek yüzünden hiçbir işlerini zamanında bitiremezler ve başarısız olurlar.

Bu bozukluğu olan hastalar, çalışmaya ve üretkenliğe kendilerini adamıştır. Fakat bu adanmışlık finansal sebeplerden değildir.

Boş zamanlarda yapılan hobiler, etkinlikler, sosyalleşmeler ihmal edilir.

Bu hastalar, her şeyi önceden ayrıntılı olarak planlamak isterler. Gelişigüzel hiçbir aktiviteye katılmazlar. Ve bu arkadaşları için sinir bozucu olabilir.

Bu hastalar başkaları ile yalnızca katı ve ciddi bir ilişki kurabilirler. Genelde söyleyeceği şeyleri önceden düşünürler ve mükemmel konuşma yapmak isterler. Mantıksal konuşmak isterler, duygulara genellikle yer vermek istemezler.

Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu

Tedavisi

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğunun genel tedavisi, diğer kişilik bozukluklarına benzer. Bu bozukluğun tedavisi hakkında çok bilgi yoktur. Genellikle aşağıda sayılan tedaviler uygulanabilir:

  • Psikodinamik psikoterapi
  • Bilişsel davranışçı terapi
  • SSRI tipi antidepresanlar

Fakat genellikle terapist tarafından yapılan uzun süreli bir terapi sonunda hasta daha iyi bir duruma gelebilir. Yani kısa vadeli hiçbir tedavi yöntemi işe yaramayacaktır.

Bir cevap yazın