Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Hayatımızın birçok alanını etkileyebilen, sıklıkla göz ardı edilen bir zihinsel sağlık sorunu olan Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), kişinin zihninde sürekli tekrar eden düşüncelerle (obsesyonlar) ve bu düşünceleri gidermek için takındığı tekrarlayıcı davranışlarla (kompulsiyonlar) karakterizedir. Peki, OKB tam olarak nedir?

Obsesyonlar: Beyindeki Zorlayıcı Düşünceler

OKB’nin en belirgin özelliklerinden biri obsesyonlardır. Bu, kişinin kontrolü dışında gelen ve sürekli tekrar eden düşünceler, görüntüler veya dürtülerdir. Örneğin, mikrop korkusu yaşayan bir birey sürekli ellerini yıkama ihtiyacı hissedebilir veya bir şeyin kötü bir şey olacağı korkusuyla sık sık uygunsuz düşüncelere kapılabilir.

Kompulsiyonlar: Zihinsel Rahatlama İçin Fiziksel Davranışlar

Obsesyonlar genellikle büyük bir kaygıya neden olduğu için, bireyler bu kaygıyı hafifletmek için belirli davranışlara yönelir. İşte bu noktada kompulsiyonlar devreye girer. Örneğin, mikrop korkusu yaşayan birey, ellerini aşırı derecede yıkayarak bu kaygıyı hafifletmeye çalışabilir. Ancak, bu davranışlar genellikle geçici bir rahatlama sağlar ve sürekli bir döngü oluşturur.

OKB’nin Günlük Yaşama Etkileri

OKB’nin günlük yaşama olan etkileri oldukça geniştir. Bireyler, obsesyon ve kompulsiyonlarla boğuşurken iş, okul, sosyal ilişkiler ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumsuz bir etki yaratabilirler. Bu durum, bireylerin işlevselliğini düşürebilir ve genel yaşam memnuniyetini azaltabilir.

Tedavi ve Destek

OKB tedavisi mümkündür ve bir dizi tedavi seçeneği bulunmaktadır. Kognitif Davranışçı Terapi (KDT) OKB tedavisinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Ayrıca, ilaç tedavisi de belirli durumlarda önerilebilir. Tedaviye ek olarak, OKB ile başa çıkma sürecinde destek grupları, psikolojik danışmanlık ve aile desteği de önemli rol oynayabilir.

 

Nedenleri ve Risk Faktörleri

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) kompleks bir sorundur ve gelişiminde birden çok faktör etkili olabilir. Ancak, kesin nedeni belirlemek zordur ve genellikle birçok faktörün bir araya gelmesiyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. İşte OKB’nin nedenleri ve risk faktörleri:

1. Genetik Faktörler: Genetik yatkınlık, OKB’nin gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Ailesinde OKB öyküsü olan bireylerde bu bozukluğa sahip olma riski daha yüksek olabilir. Genetik faktörler, belirli beyin yapıları ve işlevleri ile ilişkilendirilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Depresyon Belirtileri

2. Biyolojik Faktörler: Beyin kimyasındaki değişiklikler veya belirli bölgelerdeki düzensizlikler, OKB’nin gelişimine katkıda bulunabilir. Serotonin gibi nörotransmitterlerdeki dengesizlikler, obsesyon ve kompulsiyonların ortaya çıkmasına neden olabilir.

3. Nörolojik Faktörler: Bazı durumlarda, beyindeki nörolojik faktörlerin OKB’nin ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Beyin devrelerindeki anormallikler, obsesyon ve kompulsiyonların oluşumuna katkıda bulunabilir.

4. Çevresel Stres ve Travma: Çocukluk döneminde maruz kalınan stres, travma veya olumsuz yaşam olayları OKB’nin ortaya çıkma riskini artırabilir. Bu, çocukluk dönemindeki olumsuz deneyimlerin zihinsel sağlık üzerindeki etkilerini vurgular.

5. Biyopsikososyal Etkileşim: OKB’nin gelişiminde biyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin kompleks bir etkileşimi olduğu düşünülmektedir. Bireyin genetik yatkınlığı, biyolojik faktörler ve çevresel etmenler bir araya geldiğinde OKB’nin ortaya çıkma olasılığı artabilir.

6. Kişilik Faktörleri: Belirli kişilik özellikleri, özellikle mükemmeliyetçilik ve kontrol kaygısı, OKB gelişimine katkıda bulunabilir. Bu kişilik özellikleri, obsesyon ve kompulsiyonların ortaya çıkmasını tetikleyebilir.

7. Enfeksiyonlar: Bazı araştırmalar, streptokok enfeksiyonları gibi enfeksiyonların OKB gelişimine etki edebileceğini göstermiştir. Ancak bu konudaki araştırmalar hala devam etmektedir.

obsesif kompulsif bozukluk

Belirtileri ve Tanısı

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), genellikle belirgin ve tekrar eden düşüncelerle (obsesyonlar) ve bu düşünceleri gidermek için yapılan tekrarlayıcı davranışlarla (kompulsiyonlar) karakterizedir. OKB belirtileri geniş bir yelpazede olabilir ve bireyden bireye farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki belirtiler OKB’nin bir işaretçisi olabilir:

1. Obsesyonlar:

 • Yoğun korkular veya endişeler.
 • Sürekli kötü bir şeyin olacağı düşünceleri.
 • Aşırı mikrop korkusu veya bulaşma korkuları.
 • Cinsel, dini veya agresif obsesyonlar.

2. Kompulsiyonlar:

 • Elleri aşırı yıkama, duş alma veya temizleme gibi fiziksel ritüeller.
 • Kontrol etme kompulsiyonları (kapıların kilitlenip kilitlenmediğini kontrol etme, eşyaları düzenleme).
 • Sayma, kontrol etme, düzeltme veya tekrarlama gibi zihinsel ritüeller.
 • Belirli bir sırayla veya belirli kurallara göre davranma ihtiyacı.

3. Günlük İşlevselliğin Bozulması:

 • OKB belirtileri genellikle günlük yaşamı olumsuz etkiler. İş, okul ve sosyal ilişkilerde zorluklara neden olabilir.

4. Kaygı ve Stres:

 • Obsesyonlar ve kompulsiyonlar nedeniyle yoğun kaygı ve stres yaşama eğilimi.

5. Direnç ve Rahatlama:

 • Obsesyonlar ve kompulsiyonlara karşı direnme çabası, ancak bu direncin genellikle sınırlı başarı elde etmesi.
 • Ritüellerin geçici bir rahatlama sağladığı, ancak uzun vadede bu davranışların döngüsünün devam ettiği gözlemlenebilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Erken Boşalma

OKB tanısı genellikle bir uzman tarafından konur. Bir psikiyatrist veya klinik psikolog, bireyle kapsamlı bir değerlendirme yaparak semptomları ve yaşam geçmişini inceleyebilir. Tanıda DSM-5 (Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) kriterleri dikkate alınır. Önemli olan, belirtilerle başa çıkmak için profesyonel yardım aramaktır.

Tedavi genellikle Kognitif Davranışçı Terapi (KDT) ve/veya ilaç tedavisi içerebilir. KDT, obsesyon ve kompulsiyonların yönetilmesine odaklanan etkili bir terapi yöntemidir. İlaç tedavisi ise genellikle serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) içerir. Her bireyin durumu farklı olduğundan, tedavi planı genellikle kişiselleştirilir.

 

Başa Çıkma Yolları ve Tedavi Seçenekleri

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ile başa çıkma, uygun tedavi seçenekleri ve etkili stratejilerle mümkündür. İşte OKB ile başa çıkma yolları ve tedavi seçenekleri:

1. Kognitif Davranışçı Terapi (KDT):

 • KDT, OKB’nin tedavisinde en yaygın kullanılan terapi yöntemidir. Bu terapi, obsesyonlara ve kompulsiyonlara neden olan düşünce kalıplarını değiştirmeye odaklanır. Ayrıca, bireylere bu düşüncelerle başa çıkma ve sağlıklı davranışlar geliştirme konusunda yardımcı olur.

2. İlaç Tedavisi:

 • Serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) gibi antidepresan ilaçlar, OKB semptomlarını hafifletmede etkili olabilir. Bu ilaçlar, serotonin düzeylerini artırarak obsesyon ve kompulsiyonların sıklığını azaltmaya yardımcı olur.

3. Maruz Bırakma ve Tepki Önleme (ERP):

 • ERP, bireyin obsesyonlara maruz bırakılmasını ve ardından bu obsesyonlara bağlı kompulsiyonları gerçekleştirmemesini içeren bir terapi türüdür. Bu yöntem, bireyin korkularıyla yüzleşmesine ve bu korkulara direnç göstermesine odaklanır.

4. Grup Terapisi ve Destek Grupları:

 • OKB ile başa çıkan bireyler arasında destek sağlamak amacıyla grup terapisi veya destek gruplarına katılmak faydalı olabilir. Bu ortamlarda, benzer deneyimlere sahip insanlarla paylaşım yapmak, anlayış ve motivasyon kazanmak mümkündür.

5. Stres Yönetimi ve Rahatlatma Teknikleri:

 • Yoga, meditasyon, derin nefes alma gibi stres yönetimi teknikleri, OKB semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Bu teknikler, genel zihinsel sağlığı destekleyerek kaygıyı azaltabilir.

6. Aile Terapisi:

 • OKB’li bireyin ailesini de içeren terapi, aile üyelerine destek ve anlayış sağlayabilir. Aile terapisi, bireyin OKB ile başa çıkmasına yardımcı olabilir ve aile içi ilişkileri güçlendirebilir.

7. Bilinçli Farkındalık (Mindfulness):

 • Bilinçli farkındalık teknikleri, bireyin anlık deneyimlere odaklanmasına yardımcı olabilir. Bu, obsesyonlardan ve kompulsiyonlardan uzaklaşarak zihinsel sağlığı iyileştirebilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kedilerin Psikolojiye Etkisi

8. İlaca Direnç Durumlarında Diğer Tedavi Seçenekleri:

 • Bazı durumlarda, ilaç tedavisi veya KDT etkili olmayabilir. Bu durumda elektrokonvülsif terapi (EKT) gibi diğer tedavi seçenekleri değerlendirilebilir.

Her bireyin OKB deneyimi farklıdır, bu nedenle etkili bir tedavi planı genellikle bireyselleştirilir. Bir uzmana başvurmak ve tedavi seçenekleri konusunda danışmak, OKB ile başa çıkmada önemli bir adımdır.

obsesif kompulsif bozukluk

Toplumsal Farkındalık ve Yardım Kaynakları

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ile ilgili toplumsal farkındalık yaratmak ve bireylere yardım kaynakları sağlamak, bu bozuklukla mücadele edenler ve aileleri için önemlidir. İşte OKB’ye yönelik toplumsal farkındalığı artırmak ve yardım kaynaklarına ulaşmak için kullanılabilecek bazı önemli kaynaklar:

1. Ruh Sağlığı Kuruluşları ve Dernekler:

 • Türkiye’de, ruh sağlığı ile ilgili dernekler ve kuruluşlar OKB ile ilgili bilgi sağlar ve destek sunabilir. Örneğin, Türkiye Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Derneği (RUSHAD), bu konuda bilgilendirici materyaller ve destek grupları sağlayabilir.

2. Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Hizmetleri:

 • Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı, ruh sağlığı hizmetleri kapsamında OKB ile ilgili bilgiler ve rehberler sunabilir. Ayrıca, sağlık merkezleri ve hastanelerde uzman hekimlere başvurularak bilgi ve destek alınabilir.

3. Psikiyatrist ve Psikologlar:

 • Ruh sağlığı profesyonelleri, OKB ile ilgili bireysel değerlendirmeler ve tedavi planları sağlayabilir. Uzman desteği almak, OKB ile başa çıkmak için önemli bir adımdır.

4. Online Kaynaklar ve Web Siteleri:

 • OKB ile ilgili güvenilir bilgiler sunan çeşitli online kaynaklar mevcuttur. Örneğin, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin resmi web sitesi veya üniversitelerin psikoloji bölümleri tarafından hazırlanan içeriklere erişim sağlanabilir.

5. Sosyal Medya ve Forumlar:

 • Sosyal medya platformlarında, OKB ile ilgili bilinçlendirici içeriklere ve destek gruplarına ulaşabilirsiniz. Ancak, bu platformlarda paylaşılan bilgilerin güvenilirliğini doğrulamak önemlidir.

6. Kitaplar ve Dökümanlar:

 • OKB ile ilgili yazılmış kitaplar ve dökümanlar, bireylere daha fazla bilgi sağlayabilir. Hem kendi yaşantılarını paylaşan kişisel hikayeler hem de uzmanlar tarafından yazılmış kitaplar faydalı olabilir.

7. Kampanyalar ve Etkinlikler:

 • Ruh sağlığına yönelik kampanya ve etkinliklere katılarak, OKB hakkında toplumda farkındalık oluşturabilir ve destek sağlayabilirsiniz.

8. Eğitim Programları:

 • OKB ile ilgili eğitim programlarına katılarak, bu bozukluk hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve toplumsal farkındalığı artırabilirsiniz.

OKB ile mücadelede toplumsal destek ve farkındalık, bireylerin bu sorunla daha etkili bir şekilde başa çıkabilmelerine yardımcı olabilir. İnsanların bu kaynaklara erişim sağlaması, OKB’ye karşı toplumsal bir anlayışın oluşturulmasına katkıda bulunabilir.

Puan Ver