Bipolar Bozukluk Hakkında Yanlış Bildiğimiz 3 Şey

Bipolar bozukluk hakkında 3 mit

İşte, çevresinde veya kendisinde bipolar bozukluk olan kişilerin bilmesi gereken 3 mit. İçerikte sürekli geçen Öfori aşırı mutluluğu, disfori ise tersi durumu tanımlar.

Akıl sağlığı konusunda, maniden fazla yanlış anlaşılan bir şey var mıdır bilemiyoruz. Çoğu insan maniyi, çok enerjik, neşeli, yaratıcı bir dönemmiş gibi görüyor. Ve bu dönemin aslında çok iyi olduğunu düşünüyor. İşte yanlış bilinen 3 şey:

Mit 1#. Öforik Mani Çok Eğlencelidir

Bipolar bozukluk hakkında 3 mit
Bipolar bozukluk hakkında 3 mit

Hayır öyle değildir. Manik atak sırasında eğlendiğimizi düşünebiliriz. Fakat bu, kimyasal ve normal olmayan bir yükselişten başka bir şey değildir. Öforik mani sebebiyle hastaneye yatmış birine, bu dönemlerden ne kadar keyif aldıklarını sorarsanız cevaba ulaşırsınız. Eşleri veya çocukları mani geçirmiş kişiler, maninin hiç de eğlenceli olduğundan bahsetmezler.

Maninin eğlenceli olduğunu düşünen insanlar, bir kere bu durumla yüzleştiklerinde, bu durumun utanç verici ve istenmeyen bir durum olduğunu söylerler.

Mani, son derece yıkıcı, intihar depresyonu kadar tehlikeli bir durumdur.

Gerçek 1#. Mani Utanç Verici ve Tehlikelidir

İki seviyede mani vardır: hipomani ve mani. Ve maninin iki çeşidi vardır: öforik mani ve disforik mani.

Bipolar bozukluk hakkında 3 mit
Bipolar bozukluk hakkında 3 mit

Mit 2#. Öforik Mani, Disrofik Maniden Daha İyidir

Bütün dünyaya disforik maninin ne olduğunu öğretmek isteriz. Çünkü çok fazla ön yargı var. Disfori aynı zamanda karışık mani olarak da bilinir. Bunda kişi aşırı derecede agresif, keyifsiz, mutsuz olur.

İyi mani diye bir şey yoktur. Tüm mani çeşitleri kötüdür.

Gerçek 2#. Öforik Mani ve Disforik Mani Eşit Derecede Tehlikelidir

Bipolar bozukluğun iki alt tipi vardır. Kişi en az bir manik dönem geçirmişse tip 1, en az bir depresyon ve hipomani geçirmişse tip 2 tanısı alır. Tip 2 Bipolar bireyde öforik veya disforik hipomani olabilir. Tip 1 Bipolarda ise öforik ve disforik mani görülebilir. Araştırmalar mani hastalarının %70’inin aynı zamanda psikoz geçirdiğini göstermiştir.

Bipolar bozukluk hakkında 3 mit
Bipolar bozukluk hakkında 3 mit

Mit 3#. Mani Kendi Kendine Geçebilir

Maninin ne kadar süreceğini belirleyen iki faktör vardır.

  1. Manik olan kişinin doğal beyin kimyası
  2. Dış tetikleyiciler tarafından sürekli uzayan mani

Manik atak geçiren bireylerde, maninin belli bir süre sonra kesildiği herkes tarafından bilinir. Fakat yıllar süren maniler de vardır. Yani eğer birey ilaç tedavisi almıyorsa ve manik bir dönemden geçiyorsa, kendin kendine azalması beklenmemeli ve derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Gerçek 3#. Mani Her Zaman İlaç Tedavisine İhtiyaç Duyar

Mani ve depresyon semptomdur. İkisinin de birbirinden farkı yoktur. Fakat mani geçiren kişiler, çoğu zaman kendilerini bu kadar iyi hissederken neden ilaç kullanmaları gerektiğini anlamazlar. Fakat depresyondan kurtulmak için ilaç kullanmaları gerektiğini düşünürler. Bu düşünce tamamen yanlıştır.

Bir cevap yazın